افسانه آبجو ویکینگ کینگز از اینجا شروع می شود

ما بیوگرافی تمام پادشاهان وایکینگ معروف را با آبجو خود برای شما آورده ایم.

درود بر اودین، با خود صادق باش، دانش بجو، عاقل باش، از مرگ نترس و هر لحظه را جادویی کن.

 

"آبجو رسمی پادشاهان وایکینگ"